www.wycenamajatkowa.pl   wycenamajatkowa@wp.pl       728 485 176
Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Zajmujemy się sporządzaniem operatów szacunkowych, analiz rynkowych oraz opinii na temat wartości nieruchomości m.in. do celów:

 • określenie ceny kupna / sprzedaży;
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (wyceny bankowe);
 • postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, itp.);
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu wywłaszczenia lub ustanowienia służebności;
 • postępowań sądowych (podział majątku, postępowanie spadkowe, itp.);
 • podatkowych i ubezpieczeniowych (wyceny dla Urzędu Skarbowego lub towarzystw ubezpieczeniowych);
 • sprawozdań finansowych;
 • wniesienia aportu;
 • innych nietypowych zleceń.

OBSŁUGA BUDOWLANA INWESTYCJI

Świadczymy prawno-techniczną obsługę w obszarze branży budowlanej, m.in.:

 • nadzory budowlane na inwestycjach komercyjnych i prywatnych;
 • techniczne odbiory mieszkań i budynków;
 • ekspertyzy i opinie techniczne;
 • i inne.